multis studiebureau technieken

met ultieme logica tot ingenieuze studie
Bij Multis zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen van de technische installaties van openbare en commerciële gebouwen, zorginstellingen, industriële gebouwen en voedingsbedrijven. Daarnaast kan je bij ons ook terecht voor het ontwerp van uw installaties voor industriële koeling, industriële ventilatie en drukhuishouding, middenspanningsinstallaties en decentrale energieproductie.
In het multis-concept streven we ernaar om voor onze klanten inzichtelijk en doordacht systemen in hun gebouw aan elkaar te koppelen waarbij we steeds rekening houden met de totale infrastructuur. Op die manier wordt er een evenwicht gecreëerd tussen energieproductie enerzijds en recuperatie van restenergie anderzijds.

Overzicht

Creëren van een overzicht door een grondige analyse van de probleemstelling in de vorm van een uitgebreide voorstudie.
lees meer

Oplossing

Uitwerken van optimale oplossingen in de vorm van een detailstudie.
lees meer

Ontzorging

Via een nauwgezette werfopvolging en nazorg de bouwheer ontzorgen.
lees meer

1. Overzicht

- Advies

Het onafhankelijk adviseren van bouwheren met betrekking tot best toe te passen systemen, fabricaten en contractors, specifiek gericht op hun project.

- Haalbaarheidsstudie

Aan de hand van diverse onderzoeken de economische, ecologische en praktische haalbaarheid van verschillende technische systemen onderzoeken, uitgeschreven in een nota.

- Voorontwerp

Via analyse van een vooropgesteld programma van eisen wordt een voorontwerp uitgewerkt van het meest geschikte systeem, perfect afgestemd op de wensen van de bouwheer, gebruik van de installaties en beschikbare budgetten. Het voorstellen, onderzoeken en verantwoorden van alternatieve oplossingen en hun budgettaire gevolgen. Het verschaffen aan de andere ontwerpers van de nodige gegevens van alle technische installaties.

2. Oplossing

- Detailstudie

Het verstrekken van alle gecoördineerde, technische gegevens m.b.t. de technische installaties. Aanduiding van omvang en inplanting van technische installaties. Opgave van de belastingen op het gebouw vanwege de technische installaties. Het opmaken van een gecoördineerd bestek voor de technische installaties met inbegrip van de materialen en hun verwerking, van de technische voorwaarden in verband met de controles, kwaliteitsprocedures, proeven en opleveringen. Het opstellen van de bestekteksten met kwaliteits-, comfort-, verbruik- en onderhoudseisen. Het opmaken van grondplannen, detailplannen en principeschema's. Het opmaken van gedetailleerde meetstaten.

3. Ontzorging

- Aanbestedingen

Het opmaken en uitgeven van de aanbestedingsdossiers voor de technische installaties, de analyse van alle offertes ervan, de evaluatie der eventueel ingediende varianten, het opmaken van het verslag hierover en het assisteren bij het opmaken van het contract met de aannemer(s).

- Werfopvolging

De controle van het deel technische installaties op de goede uitvoering van alle werken tot de volledige afwerking en de oplevering van het ganse gebouw. Bij deze controle wordt nagegaan of de werken worden uitgevoerd volgens de volledige studie van de technische uitrustingen. Het opmaken van de nodige werfverslagen met vermelding van de specifieke technische punten, die op de werfvergadering besproken zijn. Het nazicht en tijdig goedkeuren van de door de aannemer(s) opgemaakte uitvoeringsdocumenten (met inbegrip van de eventuele alternatieven) en de technische fiches. De opvolging en de interpretatie van de resultaten van de proeven en controles zoals die in het bestek zijn beschreven, inclusief de testrapporten van de controle-organismen. Het nazicht van de vorderingsstaten. Het voorbereiden van de voorlopige en definitieve oplevering(en). Het nazicht van het door de aannemer(s) te leveren as-built dossier van de technische uitrustingen. Het bijwonen van de voorlopige en definitieve oplevering als raadgever van de bouwheer. Het opvolgen van de opmerkingen betreffende technische uitrustingen, gemaakt bij de opleveringen, tot alle opmerkingen opgelost zijn.
Multis Studiebureau
Genkerbaan 16A, 3670 Oudsbergen
T. +32(0) 11 96 88 62
E. info@multis.be
Ondernemingsnummer: 0546 588 367
Bank: BE32 3632 1506 4602
By Hamofa Brand Builders